Je denkt bij ontvangst van de polis dat je verzekerd bent. Maar is dat ook zo?

Naast een polisblad en de polisvoorwaarden gelden eventueel extra clausules: de kleine lettertjes!

Een polis bestaat uit kleine lettertjes

Kleine lettertjes: een polisblad, voorwaarden en eventueel extra clausules. En bij die clausules gaat het soms mis. Over het algemeen heb je geen dekking of een extra eigen risico als je niet aan een relevante clausule hebt voldaan. Hieronder een overzicht van veel voorkomende clausules.

Kijk (met ons?) je polissen na, bij een schade is het wellicht te laat. Een goede verzekering is belangrijk, maar een goede preventie wellicht nog belangrijker!

Alle polisvoorwaarden kun je hier downloaden: www.polisvoorwaardenonline.nl

Je moet afval buiten het pand minimaal 10 meter buiten de gevel, liefst in (afgesloten) containers opslaan. Denk hierbij aan vuilcontainers, pallets, hout en karton. Veel grote branden blijken achteraf gewoon door kwajongens te zijn veroorzaakt.

 

 

Hiermee wordt je verplicht om de elektrische installatie te laten voldoen aan de NEN 1010 en NEN 3140 normen. Erkende installateurs kunnen hiervoor een verklaring afgeven in de vorm van bijvoorbeeld een inspectie- of keuringsrapport. Uiteraard moeten de aanbevelingen in het rapport worden opgevolgd.

Bij wat hogere verzekerde bedragen en/of bij een attractieve buit (iPhones, hippe kleding, juwelen) eist de verzekeraar maatregelen. Dit kan zowel bouwkundig (hang- en sluitwerk) als organisatorisch (sleutelbeheer) zijn. Ook wordt vaak een alarm met doormelding naar een professionele centrale vereist. De clausule bepaalt ook dat de inbraakbeveiliging aan de gestelde Borg-eisen moet voldoen en in werkvaardige toestand moet blijven. Bij afwezigheid moet het inbraakalarm worden ingeschakeld.

Maar liefst tien procent van alle branden wordt hierdoor veroorzaakt. Logisch dat verzekeraars hier fel op zijn. Aansprakelijkheidsverzekeraars sluiten brandgevaarlijke werkzaamheden meestal bijna helemaal uit of hanteren een heel groot eigen risico. Bij het gebruik van open vuur ben je verplicht om een aantal maatregelen te treffen waarmee je de kans op brand fors vermindert.

Deze clausule zou niet nodig moeten zijn. Je bent zuinig op je bezittingen en of je bedrijf en wil bij een brandje direct kunnen ingrijpen. Slanghaspels of brandblussers dienen binnen handbereik te zijn en het is prettig als ze het dan ook doen. In de praktijk zijn ze vaak niet vrij toegankelijk omdat hier ‘tijdelijk’ een pallet voor is geparkeerd. Ook zijn ze vaak niet zichtbaar omdat ze als handige kapstok worden gebruikt.